Jakie organizacje mogą otrzymywać 1% podatku

Na rzecz organizacji pożytku publicznego wolno jeden procent podatku oferować już od ponad 12 lat. Jest to przejrzysty i wyjątkowo pewny środek na to, aby pomóc wskazanej przez siebie organizacji. Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego mogą w zeznaniu rocznym zaniżyć należny podatek o stawkę podarowaną na rzecz organizacji do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część własnego podatku sprawia, że pieniądze owe nie docierają do budżetu państwa, ale do wskazanej fundacji

Ofiarowując jeden procent z swego podatku, podatnik nie wydaje ani grosza – oddaje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a fundacje zyskują. Ale nie wszystkie. Gdyż nie każda posiada prawo zbierać pieniądze spośród 1%. By organizacja mogła dostać 1% od podatników, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ważną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Należałoby jednak mieć świadomość, iż otrzymanie statusu to nie jedyne zastrzeżenie. Organizacje muszą spełnić łańcuch dodatkowych wymogów – dotyczy to również nowych, jak także fundacji posiadających tenże status dużo lat.